1. Ko nozīmē riteņu balansēsana?

- Riteņu balansēšana ir process, apvienojot masu riteņa centru ar rotācijas asi. Tā ir neatņemama apkopes. Īpaši, ka pēdējos gados Krievijā ir ievērojami vairāk komfortablus, ātrgaitas, importa automašīnām.

2. Ko ietekmē riteņu balansēsana?

- Komfortu. Automašīna, kuras riteņi nav nobalansēti , neatkarīgi no ceļa seguma, brauc kā pa grunti. Stūre vibrē, auto purina.

3. Vai tikai komfortu?

- Nē, ne tikai.Riteņu balansēsana ietekmē riteņu gultņu darbības ilgumu. Nelīdzsvarotība tikai 20 grami uz 14 collu riteni, kad transportlīdzekļa ātrums 100 km / h par ietekmes slodzes līdzvērtīgi kā ar 3kg smaga āmuru svara, skāra riteni ar daudzumu 800 reizes minūtē! Nebalansetiem riteņiem arī ir ir nevienmērīgs riepu nodilums.

4. Cik bieži jābalansē riteņi?

-Parasti balansēšanu veic divas reizes gadā - pārejot no ziemas gumijas pret vasaras un atpakaļ. Vairākumam gadījumu pietiek.

5. Vai var būt ka balansēsana būs vajadzīga vairāk nekā divas reizes gadā?

- Jā, varbūt. Pēc iebraukšanas bedrēs tiek nojaukts riteņu ģeometrijas līdzsvars. Pēc jaunām riepam vai slikti uzglabātam riepam var būt nepieciešama atkārtota balansēsana.

6. Kā ietekme riepu uzglabasana uz balansēšanu?

kā ierasts automašīnas īpašnieki parasti glabā gumiju riepas kaudzēm viens uz otru. No tā apakšējā gumija piespiesta un pieņem darba nederīgu formu. Var pareizo formu dabūttika iizmantojot, bet riteņu balansēsanai nākas izlabot "nepareizo" ritenis. Līdzīga aina ir arī ar jaunu riteni. Uz balansēsanas stenda riepas nonak pēc neizdevušās saglabāšanas.

7. Pēc cik ilga laika ir nepieciešams veikt atkārtotu riteņa balansēšanu jaunām riepām?

- Kā parasti drebēšana stūrei parādās līdz ar 500 km nobraukuma. Reizēm ātrāk. Jebkurā gadījumātiklīdz sajūtat, ka kaut kas nav labi, sazinieties ar riteņu montazas specialistiem.